Krátke správy: Florinova jar, futbalový a bedmintonový turnaj