Krátke správy: sadenie stromov a nové osvetlenie na nábreží Oravy, zimné úpravy v Zmeškalovom dome