Cenu primátora si prevzali tri osobnosti a jedna inštitúcia