Krátke správy: DOD SOŠ polytechnickej, poliatia lipy pred MsÚ, šachové majstrovstvá