Krátke správy: výťažok z burzy venovali detskému odd., výstava Inšpirácie, potravinová pomoc núdznym