SOŠP Kňažia vytvorila projekt na zbierku vrchnáčikov