Krátke správy: MSZ, šanca pre všetkých, MŠ Na Sihoti, majstrovstvá v plávaní