Krátke správy: príprava rekonštrukcie železnič. mosta, renovácia soc. zariadení, výzdoba v meste