Pre seniorov v Zariadení opatrovateľskej služby pripravili balíčky