Krátke správy: chorobnosť v školách, zvýhodnené ceny v AquaRelaxe, žiadosti o dotácie, púť birmovancov do Krakova, vianočné posedenie ZŤP