Na Vianočnom koncerte ZUŠ I. Ballu predstavili zmes žánrov