Cenník reklamy

Ceny audiovizuálnych diel sú kalkulované pre vysielanie v Televízii mesta Dolný Kubín.
Všetky vytvorené diela sú chránené autorským zákonom. 
Reklamy a inzeráty budú odvysielané až po úhrade na náš bankový účet. 
Infoštúdio mesta Dolný Kubín, s. r. o. je platcom DPH. Ceny sú uvedené bez DPH.

A. VIDEOTEXT 

1.) Riadková inzercia - cca 20x denne  
     a) Občianska riadková inzercia  € 5,00 / 1 týždeň do 12 slov
     b) Obchodná riadková inzercia   € 5,00 / 1 týždeň do 12 slov  
                
2.) Fotky a obrázky v riadkovej inzercii:    € 2,00 / 1 ks
                
3.) Obrazová videotextová reklama - cca 60x denne
     a) vysielanie 20,00 eur / 1 týždeň
     b) výroba jednej reklamy alebo väčšie úpravy (pri dodaní podkladov, fotiek)   € 20,00

4.) Inzercia pre školy                     € 12.00 / 1 týždeň   

 

B. TELEVÍZNE VYSIELANIE

 

1.) Obrazová televízna reklama - 12x denne, dĺžka 30 sekúnd, pred obrazovou reláciou
     a) vysielanie € 50.00  / 1 týždeň 
     b) výroba     € 60,00     

2.) Komerčná televízna správa (do 2 min.)  € 160,00

3.) Komerčný flash (do 30 sek.) € 50,00

 

C. REKLAMA V NOVINÁCH KUBÍN 

1.) Farebná reklama vo veľkosti celej strany na výšku (164 x 238 mm) za cenu 300 eur

2.) Farebná reklama vo veľkosti polovice strany na šírku (164 x 117 mm) za cenu 150 eur

3.) Farebná reklama vo veľkosti štvrtiny strany na výšku (80 x 117 mm) za cenu 75 eur

4.) Farebná reklama vo veľkosti osminy strany na šírku (80 x 56,5 mm) za cenu 40 eur

 

Bezplatný mesačník Kubín je distribuovaný do 6 500 domácností v meste Dolný Kubín vrátane mestských častí.

Pri dlhodobej alebo viacnásobnej reklame je možné dohodnúť si ceny reklamy individuálne.

V prípade nejasností nás, prosím, neváhajte kontaktovať.     

Logo