Relácie

Televízia mesta Dolný Kubín vysiela tri obrazové relácie za týždeň - SPRÁVY, CELOU VETOU / TÝŽDENNÍK a RETROSPRÁVY.
Všetky relácie majú dĺžku cca 30 minút.
Zvyšok vysielacieho času vypĺňa VIDEOTEXT s dennou aktualizáciou. Súčasťou televíznej ponuky TVDK je aj PRIAMY PRENOS z rokovaní Mestského zastupiteľstva v Dolnom Kubíne.  

Vysielacia štruktúra

SPRÁVY - hlavná spravodajská relácia (cca 35 min)
CELOU VETOU - diskusná relácia každý párny týždeň (cca 35 min)  /  TÝŽDENNÍK - magazín každý nepárny týždeň (cca 25 min)
RETROSPRÁVY - archívny pohľad na dianie v DK (cca 35 min)
VIDEOTEXT - obrazovo-textové informácie (cca 15 min)
 
Začiatok vysielacieho bloku - každú párnu hodinu.
Začiatok premiérového bloku - vždy v piatok večer.

Logo