Súťaž

Súťaž o VOĽNÝ VSTUP do AQUARELAXU !

Nová súťažná otázka:  (súťaž momentálne neprebieha)

Vaše odpovede očakávame do      
na e-mailovej adrese                    

Spomedzi správnych odpovedí vyžrebujeme výhercu 3–hodinového vstupu do Aquarelaxu pre 2 osoby.
Výhercu budeme kontaktovať e-mailom.

Nezabudnite dopísať Vaše meno, priezvisko a bydlisko.

Logo