Zverejnené zmluvy a faktúry

Objednávky

Infoštúdio mesta Dolný Kubín, s. r. o. nemá vo svojej evidencii objednávky, ktoré podliehajú zverejneniu podľa zák. č. 546/2010 Z.Z., resp. nariadenia vlády SR 118/2011.

Zmluvy

Č. Dodávateľ Predmet € s DPH  Dátum ukončenia Dátum účinnosti Poz.
1. Mesto D. Kubín Zmluva o dielo 0.00 2015-12-31 2016-01-01 *
2. Mesto D. Kubín Dodatok č. 6 k zmluve o dielo zo dňa 16.12.2013 0.00 2015-12-31 2015-10-01 *
3. Mesto D. Kubín Dodatok č.5 k zmluve o dielo zo dňa 16.12.2013 0.00 2015-12-31 2015-07-01 *
4. Mesto D. Kubín Dodatok č.4 k zmluve o dielo zo dňa 16.12.2013 0.00 2015-06-30 2015-02-01 *
5. Mesto D. Kubín Dodatok č.3 k zmluve o dielo zo dňa 16.12.2013 0.00 2015-01-31 2015-01-01 *
6. Mesto D. Kubín Dodatok č.2 k zmluve o dielo zo dňa 16.12.2013 0.00 0000-00-00 2014-11-15 *
7. Mesto D. Kubín Dodatok č.1 k zmluve o dielo zo dňa 16.12.2013 0.00 0000-00-00 2014-07-01 *
8. Mesto D. Kubín Zmluva o dielo - výroba programov 0.00 0000-00-00 2013-12-16 *
9. Mesto D. Kubín výroba programov 3000.00 2013-12-31 2013-11-01 *
10. Mesto D. Kubín výroba programov 12020.00 2013-12-31 2013-07-01 *
11. Mesto D. Kubín výroba programov 2980.00 2013-06-30 2013-04-01 *
12. Mesto D. Kubín výroba programov 15000.00 2013-03-31 2013-01-01 *
13. Mesto D. Kubín výroba programov 4225.00 2012-12-31 2012-12-01 *
14. Mesto D. Kubín výroba programov 16560.00 2012-11-30 2012-10-01 *
15. Mesto D. Kubín výroba programov 27810.00 2012-09-30 2012-07-01 *
16. Mesto D. Kubín výroba programov 42500.00 2012-06-30 2012-01-01 *
17. Mesto D. Kubín výroba programov 12288.00 2011-12-31 2011-07-01 *
18. Mesto D. Kubín výroba programov 35054.00 2011-12-31 2011-07-01 *
19. Mesto D. Kubín výroba programov 54000.00 2011-06-30 2011-01-01 *
20. Media Planet s.r.o. on-line vysielanie na internete 120.00 2012-02-07 2011-02-07 *
21. Mesto D. Kubín výroba programov 0.00 0000-00-00 2007-01-01 *

Faktúry

Infoštúdio mesta Dolný Kubín, s. r. o. nemá vo svojej evidencii faktúry, ktoré podliehajú zverejneniu podľa zák. č. 546/2010 Z.Z., resp. nariadenia vlády SR 118/2011.

Logo